Onstenk Rieten Daken is  gevestigd in Hengelo Gelderland. en is een rietdekkersbedrijf.

Onstenk Rieten Daken registreert uw persoonsgegevens t.b.v. eigen gebruik.

Wij noteren uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van alle werkzaamheden m.b.t. uw rieten dak.

De persoonlijke gegevens worden niet aan derden gegeven, tenzij u daar toestemming voor geeft.

Email adressen worden alleen gebruikt voor verstrekken van offertes, rekeningen, beantwoorden van vragen en uitleg over de werkzaamheden. Het emailadres zal niet doorgegeven worden aan derden en niet worden gebruikt voor spam. De computer waarop de email adressen vermeld zijn is beveiligd tegen misbruik en virussen.

Ondanks dat er voorzorgmaatregelen tegen datalekken zijn genomen kan Onstenk niet garanderen dat deze maatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. Datalekken kunnen ontstaan door:

  • Moedwillig handelen (cybercriminaliteit, identiteitsfraude, malware besmetting)
  • Technisch falen (storing)
  • Menselijke falen
  • Calamiteiten (brand, wateroverlast)

Indien sprake is van data lek zal dit gemeld worden bij de Autoriteit Personen gegevens (AP). Deze organisatie houdt een overzicht bij van data lekken. Per lek wordt bijgehouden wat de feiten en gegevens zijn van de aard van de inbreuk. Dit overzicht wordt een jaar bewaard. Verder zullen de betrokkenen een melding krijgen.

contactus3